fbpx

Košík

Blog

Proč barva dřevěných pelet nerozhoduje o jejich kvalitě?

Proč barva dřevěných pelet nerozhoduje o jejich kvalitě?

Barva dřevěných pelet není jasným ukazatelem jejich kvality. Záleží totiž na vstupním materiálu, kdy výsledkem mohou být různé odstíny pelet i při zachování stejné výhřevnosti. Existuje však výjimka, kdy barva částečně napoví, že se jedná o jiný druh pelet.

Barva nemá na kvalitu dřevěných pelet vliv

Pokud vás přesvědčí důvody, proč používat dřevěné pelety, přichází na řadu výběr kvalitního typu s vysokou výhřevností a minimálním obsahem popela. Časté jsou světlé pelety, které se vyrábí čistě z pilin a hoblin. Ovšem samotná barva není měřítkem kvality. I přesto jsou mezi zákazníky více oblíbené světlé pelety. Na samotné spalování však odstín vůbec nemá vliv, protože záleží na výhřevnosti a podílu popela. A tyto vlastnosti mohou být shodné u dokonale světlých i o kousek tmavších pelet, kde bylo jinak řešeno sušení či odkouření při výrobě.

Co rozhoduje o barvě pelet?

Barevný odstín dřevěných pelet je výsledkem několika faktorů, konkrétně jde o:

  • použitý materiál a jeho vlhkost při vstupu do výroby
  • slisování
  • kvalitní odkouření zdroje tepla pro sušení

 

Ke ztmavnutí může dojít téměř v jakékoliv fázi výroby. Děje se tak hlavně při sušení a následném lisování, které probíhá za vysokého tlaku a teploty. Tyto odlišnosti ve výrobě však nemají vliv na kvalitu pelet. Ta je ovlivněna hlavně druhem vstupního materiálu a tím, jak velký obsahuje podíl popela.

Výjimkou jsou pelety s příměsí kůry

Dřevěné pelety s příměsí kůry mají přirozeně tmavší barvu. Mají menší výhřevnost a kvalitu vzhledem k většímu podílu popela, což se projevuje na jejich nižší ceně. Na druhou stranu ale neplatí, že všechny tmavší pelety jsou s příměsí kůry. Tmavý odstín totiž může být způsoben výrobním procesem při sušení pilin. Při výběru vhodných pelet se orientujte podle parametrů deklarovaných certifikáty.

Podle čeho vybrat nejlepší dřevěné pelety?

Takže, podle jakých kritérií vybírat pelety, když ne podle barvy? Podle aktuálně platné normy ISO 17225-2 se pelety dělí do tří tříd podle kvality. Nejkvalitnější jsou dřevěné pelety A1, které se vyrábí z kmenového dříví a dřevěných zbytků s minimálním obsahem popela. Třída A2 obsahuje o něco vyšší příměs popela. Pelety z třídy B často obsahují různé zbytky a pro běžné domácí použití nejsou vhodné.

Vložit komentář