PRODEJ PELET ČESKÉ BUDĚJOVICE

EKOLOGICKÁ PALIVA

Prodej ekologických paliv s vysokou výhřevností.

LEVNÉ & KVALITNÍ PALIVO ČESKÉ BUDĚJOVICE

PROČ TOPIT DŘEVĚNÝMI PELETAMI?

Pelety jsou malé válečky drcených pilin a hoblin s vysokou výhřevností a minimálním podílem vody a popela. Mají průměr 6 nebo 8 mm a délku 16 až 30 mm. Vyrábějí se lisováním z odpadu při zpracování dřeva. Díky své standardizované velikosti pelety umožnují plně automatické vytápění dřevem, bez štípání polínek i přikládání do kotle.

Pelety dlouhodobě patří k nejlevnějším topivům. Náklady na vytápění pro průměrnou domácnost se stabilně drží pod cenami elektřiny, plynu a topného oleje. Jsou srovnatelné s cenami hnědého uhlí, které vyjde jen o málo levněji. V poměru cena / výkon jsou však pelety jednoznačně nejlepší nabídka na trhu s ohledem na vysoký komfort čistého a plně automatického vytápění.

Dřevo tradičně představuje snadno obnovitelný zdroj tepla, při jehož spalování nevznikají žádné škodlivé emise. Totéž platí pro pelety. Pelety mají neutrální bilanci CO2, při jejich spalování se tedy uvolňuje maximálně takové množství oxidu uhličitého, jaké stromy spotřebovaly pro svůj růst.

Více informací o peletách

Zkouška pelet v laboratoři Strojírenského Zkušebního Ústavu

Zkouška pelet zaručuje kvalitu dřevních pelet tak, aby chránila všechny zúčastněné. Zkouška pelet znamená vyšší kvalitu, ne vyšší cenu. Pro výrobce ani obchodníky neznamená žádné náklady navíc. Osvědčení č.: 28/2020 ze dne 13. 1. 2020 platné do 5. 5. 2022, akreditovaný ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 provádí zkoušky pevných paliv a pevných biopaliv a pro tato paliva vydává akreditovaný protokol. Vedle klasických měřítek, jako je výhřevnost nebo vlhkost, zavádí nová kritéria objemové hmotnosti a velikosti částic. Dalším novým kritériem je vysoká teplota tání popela, jinak by popel mohl struskovat a napékat se na hořáky.